Złożenie wniosku o zwolnienie z ZUS nie nakłada obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA jeżeli płatnik jest zwolniony z ich składania.