Tak mąż wlicza się do liczby osób, ponieważ za osobę współpracującą są odprowadzane składki ZUS.