Ważna jest kwota przychodu z umowy zlecenia za cały miesiąc.