Zwolnienie można otrzymac za miesiące nieopłacone. W przypadku nadpłaty zostanie ona zaliczona na kolejne miesiące i zwolnienie bedzie mniejsze. Chyba że zostanie złożony i rozpatrzony wniosek o zwrot nadpłaty.