Tak, w takim przypadku rówież można złożyć wniosek o umorzenie składek.