Pomoc dla przedsiębiorców

Zwolnienie ze składek ZUS
Zwolnienie ze składek ZUS Jeśli przedsiębiorca chciałby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS ...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:39 RANO
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców
Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli m...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:40 RANO
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Świadczenie postojowe co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.  W przypadku osób wykonujący...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:40 RANO
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Jeśli płatnik składek ma trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 może skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Można wnioskować o odroczen...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:42 RANO
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
O dodatkowy zasiłek może ubiegać się osoba pracująca objęta ubezpieczeniem chorobowym opiekująca się dzieckiem poniżej 8. roku życia.  Okresu wypłaty dodat...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:43 RANO
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców
Przedsiębiorca, opłacający ubezpieczenie chorobowe, który nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:44 RANO
Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące
Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Jeżeli z powodu epidemii k...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:45 RANO
Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacj...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:46 RANO
Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie ...
czw, 2 Kwi, 2020 at 11:05 RANO
Odroczenie terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowych
Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w...
pt, 13 mar, 2020 at 4:42 PO POŁUDNIU