Pomoc dla przedsiębiorców

Zawieszenie działalności gospodarczej
Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić działalność na okres od 30 dni. Podczas zawieszenia działalności nie opłaca składek zus za ten...
sob, 14 mar, 2020 at 10:28 PM
Czy można skorzystać z umorzenia ZUS gdy stan na dzień 31.12.2019 r. był zły?
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobiera...
pt, 10 Kwi, 2020 at 6:49 PM
Czy można wnioskować o umorzenie ZUS-u i o świadczenie postojowe? (u samozatrudnionych)?
Świadczenie postojowe może być wypłacone trzykrotnie. Kwota świadczenia co do zasady wynosi 2080 zł. Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie kar...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:48 AM
Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Uprawnionym do skorzystania z tej formy pomocy jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców tj: osoba fizyczna, osoba prawna, jed...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:49 AM
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
  Pożyczka przysługuje mikroprzedsiębiorcom zgodnie z definicją ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 marca 2020 roku....
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:50 AM
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
Dofinansowanie to przysługuje przedsiębiorcom – osobie fizycznej, która nie zatrudnia pracowników. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowad...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:57 AM
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub...
pt, 24 Kwi, 2020 at 11:58 AM