Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy można skorzystać z umorzenia ZUS gdy stan na dzień 31.12.2019 roku był zły?
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobie...
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:04 PO POŁUDNIU
Czy można wnioskować o umorzenie ZUS i o świadczenie postojowe u samozatrudnionych ?
Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 2080 zł. Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej korzystających z...
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:02 PO POŁUDNIU
Jestem na karcie podatkowej jednoosobowa działalność gospodarcza. Co mi się należy?
Jeżeli jesteś płatnikiem VAT to przysługuje Ci pełne postojowe w wysokości 2080 zł. Jeśli korzystasz ze zwolnienia należy ci się 50% minimalnego wynagrodzen...
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:03 PO POŁUDNIU
Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w przypadku umorzenia składek ZUS? Czy później zasiłek chorobowy, macierzyński itd. będzie normalnie wypłacany?
Tak, przysługuje prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa (warunkiem jest opłacanie dobrowolne go ubezpieczenia chorobowego na dzień 1 lutego 2020...
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:03 PO POŁUDNIU
Czy emeryt płacący składkę zdrowotną z DG może skorzystać z umorzenia składek?
Tak. Pod warunkiem, że spełnia pozostałe warunki.
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:04 PO POŁUDNIU
Gdzie wnioskować o pożyczkę 5000 zł dla jednoosobowej działalności?
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłosz...
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:06 PO POŁUDNIU
Co będzie w sytuacji kiedy przedsiębiorca zawnioskował o zwolnienie z ZUS na 3 miesiące, a potem mu wzrosną przychody powyżej limitu 15 tys. (np w maju) ?
Zgodnie z zapisem w ustawie liczy się miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, a więc wzrost przychodów nie będzie miał znaczenia.
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:07 PO POŁUDNIU
Co w przypadku postojowego jeśli prawie cały marzec byłem na L4? Od 1-27.03. Jednoosobowa DG
Nie ma obostrzenia dotyczącego L4. Można skorzystać.
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:08 PO POŁUDNIU
Jeśli zawiesiłam działalność tylko na luty, a odwiesiłam ją w marcu, to mogę skorzystać ze zwolnienia ZUS?
Tak można w tej sytuacji skorzystać ze zwolnienia z płatności ZUS.
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:10 PO POŁUDNIU
Pracuję na pełny etat i równolegle prowadzę firmę. Opłacam jedynie składkę zdrowotną. Czy mogę liczyć na postojowe, pożyczkę 5000 zł i umorzenie składek zdrowotnych?
W takim wypadku nie można skorzystać ze świadczenia postojowego, ponieważ zgodnie z ustawą postojowe nie przysługuje, jeżeli posiada się inny tytuł do ubezp...
wt, 28 Kwi, 2020 at 12:13 PO POŁUDNIU