Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jakie przychody należy ująć do "postojowego" w KPIR - z kolumny 7 czy 9?
Należy ująć przychody z kolumny 9.
wt, 28 Kwi, 2020 at 1:06 PO POŁUDNIU
Co gdy podczas zwolnienia z ZUS w marcu, przekroczę przychód 300% w kwietniu lub maju?
Ustawa mówi, że przychód nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym miesiącu, za który wnioskujemy o umorzenie. Jeżeli składamy wniose...
wt, 28 Kwi, 2020 at 1:07 PO POŁUDNIU
Czy żeby skorzystać z umorzenia ZUS w DG do 9 pracowników nie można opłacać składek za marzec ? Jakie będa konsekwencje w sytuacji odmowy ZUS-u i brak ubezpieczenia własciciela?
Jeśli nastąpi odmowa będzie konieczność uiszczenia składek oraz zapłaty wynikających z opóźnienia odsetek.
wt, 28 Kwi, 2020 at 1:32 PO POŁUDNIU
Czy co miesiąc musimy składać wniosek o umorzenie składek ZUS ? Czy możemy złożyć wniosek od razu na 3 miesiące?
Jeśli w chwili obecnej spełniamy warunki (nie przekroczyliśmy limitu 15 682 zł, i zatrudniamy do 9 pracowników) to składamy jeden wniosek na 3 miesiące.
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:13 PO POŁUDNIU
Występuję o umorzenie składek ZUS osoby na karcie podatkowej, nie płacę VAT. Jak wykazać przychód poniżej 15 681 zł ?
Powinny być przechowywane dokumenty sprzedaży i na podstawie ich wykazać ten przychód.
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:14 PO POŁUDNIU
Czy korzystając ze zwolnienia ZUS jest przewidziany procentowy spadek z przychodu?
Nie, w przypadku wnioskowania o zwolnienie z opłacania składek ZUS nie ma takiego wymogu.
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:16 PO POŁUDNIU
Czy mogę już nie płacić zus - jeśli zamierzam złożyć wniosek o umorzenie, ale przed 10.04.20 mi się nie uda?
ZUS umarza tylko nieopłacone składki, więc jeżeli składki nie zostaną przez nas zapłacone to będą mogły podlegać umorzeniu.
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:17 PO POŁUDNIU
Co jak jestem na ryczałcie ewidencjonowanym i zwolniona z VAT, to które świadczenie postojowe przysługuje?
W takim przypadku (oczywiście zakładając spełnienie przewidzianych przez ustawodawcę warunków do uzyskania świadczenia postojowego), świadczenie przysługuje...
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:25 PO POŁUDNIU
W jaki sposób dostać świadczenie z PUP dla samozatrudnionego ?
Należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Termin na złożenie wynosi 14 dni ...
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:27 PO POŁUDNIU
Mam nadpłacony o jeden miesiąc do przodu. Czy jeśli mam spełnione kryteria o zwolnieniu z ZUSu to ta nadpłata przejdzie na 1 okres po zwolnieniu. Czy otrzymam tylko dodatek za 2 miesiąc ?
Zwolnienie można otrzymać za miesiące nieopłacone. W przypadku nadpłaty zostanie ona zaliczona na kolejne miesiące i zwolnienie będzie mniejsze. Chyba że zo...
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:32 PO POŁUDNIU