Firma zatrudniająca 1-9 osób

Spółka cywilna zatrudnia pracownika na 1/8 etatu, jaka pomoc przysługuje pracownikowi i czy spółka ma prawo do pożyczki 5000 tysięcy i jakie są warunki jej umożenia?
Można się starać o umożenie składek ZUS za pracownika. Pożyczka przysługuje tylko mikroprzedsiębiorstwom czyli do 9 pracowników. Warunkiem umorzenia jest ut...
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:26 AM
Czy student za którego nie odprowadzano składek na ubezpieczenia społeczne, wykonujący umowę zlecenie może złożyć wniosek o świadczenie postojowe?
W takiej sytiacji student może złożyć wniosek o świadczenie postojowe. istotne jest jednak, aby nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. ...
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:26 AM
Czy zwolnienie z płatności ZUS dla niepełno etatowców z najniższa krajowa? np pół etatu z 1300 zł brutto czy to jest proporcjonalnie pomniejszane?
Można w tym przypadku skorzystać ze zwolnienia składek ZUS. Ilość etatów nie ma znaczenia, liczy się ilość osób ubezpieczonych - mniej niż 9.
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:27 AM
Czy studenci poniżej 26go roku życia zaliczają się do pracowników zgłoszonych do ZUS?
Tak, jeżeli są zatrudnieni na umowie o pracę. Jeśli są zatrudnienia na umowę zlecenie bez zgłoszenia do ZUS nie są liczeni do osób zatrudnionych.
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:28 AM
Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem szkoły przysługuje przez 14 dni czy 28, biorąc pod uwagę podpisaną ustawę.
Biorąc pod uwagę podpisaną ustawę przysługuje kolejne dodatkowe 14 dni.
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:28 AM
Czy dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń wyklucza zwolnienie z ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń
Dofinansowanie z PFRON nie wyklucza zwolnienia z ZUS.
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:29 AM
Czy jestem zwolniony z ZUS za siebie i pracowników? Czy tylko za siebie?
Zwolnienie z ZUS dotyczy pracowników i pana jako właściciela działalności (do 9 ubezpieczonych, czyli pan + 8 pracowników). Pan  jest zwoliniony ze składek ...
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:30 AM
Zatrudniam pracownika na umowę zlecenie ale opłacam tylko składki zdrowotne ponieważ bo jest na pełny etat w innej firmie traktowany jestem jako samozatrudniony i obowiązuje mnie limit czy nie?
W takim przypadku nie ma zastosowania limit, bowiem do ubezpieczenia zgłoszone są wówczas już dwie osoby - przedsiębiorca oraz osoba wykonująca umowę na pod...
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:30 AM
Czy w zatrudnienie 9ciu osób wliczani są uczniowie i osoba będąca na chorobowym?
W limicie zatrudnienia do 9-ciu pracowników zawierają się wszyscy zgłoszeni do ZUS. Ważny jest status ubezpieczenia, a nie rodzaj zawatej umowy.
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:31 AM
Firma istnieje od 1.02 Czy na zatrudnienie aktualnie nowej osoby można otrzymać zwolnienie z ZUS niezależnie od obrotu
W ustawie jest zapis, że firma powinna być założona przed 01.02.2020 r.
śr, 15 Kwi, 2020 at 11:31 AM