Jeżeli przedsiębiorca przekroczy 200 tysięcy przychodu w ciągu roku powinien zgłosić się do VAT. Wyjątkiem w tym przypadku są usługi zwolnione z vat np. pośrednictwo finansowe czy większość usług medycznych.

Limit 200 tysięcy jest liczony proporcjonalnie – oznacza to, że jeżeli działalność została założona w ciągu roku limit ten dzielimy na ilość dni prowadzenia działalności.

W przypadku świadczenia pewnych usług tj. usługi doradcze, prawnicze powinniśmy zgłosić się do vat przed pierwszą sprzedażą.

Zgłoszenia do VAT należy dokonać na druku VAT-R.  Aktualny wzór formularza VAT-R znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-R

VAT-R możemy wysłać pocztą lub złożyć online (poprzez Portal Podatkowy lub dołączyć VAT-R jako załącznik wniosku CEIDG).

Jeśli chcemy złożyć VAT-R poprzez portal podatkowy musimy posiadać podpis kwalifikowany.

Natomiast do złożenia VAT-R poprzez CEIDG wystarczy profil zaufany.

Żeby złożyć VAT-R wraz z wnioskiem CEIDG należy po pierwsze założyć konto na stronie CEIDG https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ a  następnie trzeba się zalogować.

Jeżeli przedsiębiorca posiada numer NIP może złożyć wniosek VAT-R już podczas rejestracji działalności.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru NIP musi najpierw założyć działalność, a następnie będzie mógł dołączyć wniosek VAT-R poprzez aktualizację wpisu.