Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19.

Wysokość świadczenia co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Świadczenie to jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy przysługuje:

  • jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło przed dniem 1 lutego 2020 roku,
  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego,
  • przedsiębiorca nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
  • przedsiębiorca musi mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem UE lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także przedsiębiorcom, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. W tym przypadku nie ma warunku spadku przychodów. 

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowym i jednocześnie korzystających ze zwolnienia z vat przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł. 

Świadczenie postojowe będzie mogło zostać wypłacone maksymalnie trzykrotnie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia świadczenia, że sytuacja materialna nie poprawiła się.

Żeby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek RSP-D o świadczenie postojowe 

Wniosek RSP-D w formie edytowalnej do pobrania;  

Wniosek RSP-D w formacie pdf do pobrania

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przekazać: