W przypadku przedsiębiorców, którzy mają pracowników i zgłosili ich do ubezpieczeń społecznych (nie więcej niż 10 osób) limit przychodów nie obowiązuje.