Jeżeli organizacja jest płatnikiem składek ZUS, to może skorzystać ze zwolnienia, ponieważ w ZUS nie ma wskazanego czy jest to np. jednoosobowa działalność. Ważne jest to, aby występować jako płatnik składek.