U przedsiębiorcy przychód powstaje w dacie wystawienia faktury lub wykonania usługi/dostawy towaru. Fakt niezapłacenia faktury nie ma znaczenia.