Nie można skorzystać z zasiłku opiekuńczego w sytuacji zwolnienia lekarskiego.