Nie wyklucza się, natomiast dofinansowanie do wynagrodzeń zostanie pomniejszone o kwotę składek, które pracodawca zapłaciłby za pracownika, gdyby nie został z nich zwolniony.