Można w tym przypadku skorzystać ze zwolnienia składek ZUS. Ilość etatów nie ma znaczenia, liczy się ilość osób ubezpieczonych - mniej niż 9.