Tak, jeżeli są zatrudnieni na umowie o pracę. Jeśli są zatrudnienia na umowę zlecenie bez zgłoszenia do ZUS nie są liczeni do osób zatrudnionych.