Tak może pan skorzystać ze zwolnienia ZUS jeśli spełnia pan warunki do uzyskania zwolnienia. Jeśli jest pan samozatrudnionym (obowiązuje limit przychodów w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie przekracza 15 681 zł. Jeśli zatrudnia pan pracowników i zgłosił pan do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 10 osób bez względu na limit przychodów może się pan ubiegać o zwolnienie. Jeśli zgłosił pan do ubezpieczenia więcej niż 9 osób zwolnienie nie przyszługuje. Uwaga działalność pana powinna być założona przed 1 lutego 2020 roku.