Wniosek dotyczący zwolnienia z ZUS należy złożyć do 30 czerwca