Postojowe z ZUS dotyczy samozatrudnionych oraz osób wykonujących pracę na umowach cywilnoprawnych.