Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 2080 zł.

Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej korzystających ze zwolnienia z podatku VAT kwota świadczenia jest mniejsza i wynosi 1300zł. Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunki jakie należy spełnić:

- Świadczenie przysługuje jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy ok 15 tyś (wartość dokładana zostanie podana w maju) 

- Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

- Działalność została założona najpóźniej 31 stycznia 2020 r. 

Przysługuje prawo do zwolnienia z płacenia składek ZUS jeśli spełnione są warunki:

- Limit przychodu jaki został osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 15 681 zł 

- Nie opłacono składek ZUS za okres zwolnienia o który się występuje