Jeżeli jesteś płatnikiem VAT to przysługuje Ci pełne postojowe w wysokości 2080 zł. Jeśli korzystasz ze zwolnienia należy ci się 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł brutto.