Zgodnie z zapisem w ustawie liczy się miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, a więc wzrost przychodów nie będzie miał znaczenia.