Tak można w tej sytuacji skorzystać ze zwolnienia z płatności ZUS.