Dla osób samozatrudnionych jest limit odgórny 15 681 zł oraz warunek spadku obrotów o minimum 15% miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku do miesiąca wcześniejszego.