Przysługuje zwolnienie ze składek ZUS pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków : limit przychodu nie może przekroczyć 15 681 zł oraz nie można opłacać składek o których zwolnienie się występuje.