Ustawa mówi, że przychód nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym miesiącu, za który wnioskujemy o umorzenie. Jeżeli składamy wniosek w kwietniu, a pierwszym miesiącem zwolnienia jest marzec, to jeżeli w marcu nie został przekroczony ten przychód, zwolnienie będzie obejmowało wszystkie miesiące, bez względu na wielkość przychodu w kwietniu i w maju.