Nie, w przypadku wnioskowania o zwolnienie z opłacania składek ZUS nie ma takiego wymogu.