ZUS umarza tylko nieopłacone składki, więc jeżeli składki nie zostaną przez nas zapłacone to będą mogły podlegać umorzeniu.