Nie można korzystać ze świadczenia postojowego z umowy zlecenie, jeżeli ta umowa została rozwiązana wcześniej.