Tak, ale w przypadku, gdy sam jest płatnikiem składek i tylko do wysokości przychodów przypisanych bezpośrednio do tej osoby. Jest to zależne od tego, kto jest płatnikiem składek.