Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jesli założyłam jednoosobową działalność gospodarcza 03.02 rozumiem że zwolnienie z ZUSu nie jest możliwe, ale czy mogę korzystać ze świadczeń ? - wcześniej byłam zatrudniona na umowę zlecenie.
Nie można korzystać ze świadczenia postojowego z umowy zlecenie, jeżeli ta umowa została rozwiązana wcześniej.
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:49 PO POŁUDNIU
Czy jeżeli samozatrudniony ma nadpłacone składki i prawo do umorzenia, to umorzona zostanie cała składka czy też pomniejszona o nadpłatę?
Zwolnienie można otrzymać za miesiące nieopłacone. W przypadku nadpłaty zostanie ona zaliczona na kolejne miesiące i zwolnienie będzie mniejsze. Chyba że zo...
wt, 28 Kwi, 2020 at 3:23 PO POŁUDNIU
Korzystam z ulgi na start do marca włącznie. Czy mogę składać wniosek o umorzenie składek za marzec, kwiecień, maj?
Zgodnie ze stanowiskiem ZUS przedsiębiorcy korzystającemu z ulgi na start również przysługuje umorzenie składek.
wt, 28 Kwi, 2020 at 2:52 PO POŁUDNIU
ZUS - jako jednoosobowa działalność nie składam dokumentów do ZUS co miesiąc. Czy po złożeniu wniosku muszę czekać na odpowiedź ZUS ? Jakie dokumenty muszę dodatkowo składać?
Złożenie wniosku o zwolnienie z ZUS nie nakłada obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA jeżeli płatnik jest zwolniony z ich składania.
wt, 28 Kwi, 2020 at 3:03 PO POŁUDNIU
Wypełniając wniosek o zwolnienie z ZUSu, zaznacza się jedną opcje np. marzec, czy można od razu zaznaczyć trzy miesiące ?
Można składać jeden wniosek o zwolnienie na okres trzech miesięcy.
wt, 28 Kwi, 2020 at 3:12 PO POŁUDNIU
Prowadzę JDG i jednocznoeśnie jestem komandytariuszem w spółce. Czy przy umorzeniu ZUSu biorę pod uwagę sumę przychodów?
Tak, ale w przypadku, gdy sam jest płatnikiem składek i tylko do wysokości przychodów przypisanych bezpośrednio do tej osoby. Jest to zależne od tego, kto j...
wt, 28 Kwi, 2020 at 3:18 PO POŁUDNIU
Prowadzę działalność jednoosobową czy jeśli złożę wniosek o zwolnienie z ZUSu i nie zostanie on rozpatrzony przed 10 kwietnia to czy muszę płacić ZUS za marzec ?
Nie trzeba opłacić składek ZUS jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca i pozytywnie rozpatrzony. ZUS umarza tylko niezapłacone składki.
wt, 28 Kwi, 2020 at 3:19 PO POŁUDNIU
Jestem sspólnikiem sp.komandytowej-z jakich możliwości moogę skorzystać? Jestem płatnikiem ZUS de facto sam za siebie więc pewnie limit 15681 zł? Moja spółka ma poniżej 10 ubezpieczonych,ale to pewnie bez znaczenia
W takiej sytiacji spółka jako płatnik może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS bez względu na limit przychodów, natomiast wspólnik może ubiegać się o zw...
wt, 14 Kwi, 2020 at 10:52 PO POŁUDNIU
Czy mogę zgłosić pracownika wstecz, np. od 1 stycznia?
Na zgłoszenie pracownika do ZUS jest 7 dni
wt, 14 Kwi, 2020 at 10:52 PO POŁUDNIU
Czy aby otrzymać świadczenie postojowe przychody w marcu 2020 muszą być 15% niższe niż w lutym 2020?
Taki warunek musi być spełniony w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodrczą oraz w sytuacji gdy wniosek jest składany w kwietniu. We wniosku składa...
wt, 14 Kwi, 2020 at 10:53 PO POŁUDNIU